Jak to probíhá?

Informační setkání

Pokud Vás služba zaujala a rádi byste se o ní nejdříve dozvěděli více, je možné si domluvit informační setkání zdarma. Seznámíte se s námi osobně, popíšeme vám jak služba probíhá a její specifika a detaily, probereme jak by se nám mohlo hodit se potkávat.

Setkání je zdarma a bez závazků.

Úvodní sezení

Na začátku spolu v rámci dvouhodinového setkání s klientem mapujeme terén, ve kterém se budeme pohybovat. Zajímá nás jeho stávající situace a cíle, ke kterým chce směřovat. Dále zjišťujeme životní a zdravotní historii, obzvláště ke vztahu k nynějšímu fungování nervové soutavy.

Dle potřeby klienta navrhneme možný způsob a techniky, které využijeme. Obvykle se jedná o kombinaci Neurofeedbacku a dalších technik z kufříku nástrojů průvodce.

Před tréninkem Neurofeedbacku děláme elektronický test QIKtest, který nám opakovaně umožňuje testovat stav regulace nervové soustavy klienta. Lze tak sledovat průběžně efekt tréninku.

Nakonec na závěr sezení probíhá první Neurofeedback trénink, případně jiná domluvená technika.

V rámci Neurofeedback tréninku je dalších 3 až 5 sezení věnováno především společnému nalezení optimální tréninkové frekvence klienta. Jedná se o specifickou část provozu snímaných mozkových vln, která je použita k samotnému procesu zpětné vazby pro mozek a která obvykle přináší silné a pozitivní výsledky. Je to frekvence, kde se mozek cítí doma.

Tuto optimální frekvenci nalézáme ve spolupráci s klientem. Orientujeme se dle zpětné vazby od klienta a podle pozorování reakcí klienta na trénink. Zajímá nás také, co bylo jinak než obvykle mezi sezeními.

Po 5 sezeních máme nalezenou optimální frekvenci a mozek si již obvykle zvykl na proces tréninku a cítí se v něm komfortněji.

Následuje přidávání dalších tréninkových lokalit na hlavě, které přináší další specifické efekty. Například umístění elektrody nad pravým obočím přináší obvykle výrazné emoční zklidnění, posiluje sebepřijetí a vyjadřování svých emocí.

Po zhruba 10 sezeních je již nervová soustava usazená v lépe regulovaném, uvolněném a stabilním stavu. Je nyní možné dál pokračovat v posilování této seberegulace, nebo je dle potřeby a dohody možné zahrnout pokročilé techniky.

Technika Alfa – Theta: uvádí psychiku člověka do polotransového stavu podobného hypnóze. Umožňuje opuštění omezujících strachů a návyků, které jsou v tomto stavu jemně zpracovány na úrovni podvědomí.

Technika Synchronie: uvádí psychiku člověka do stavu, který je blízký meditaci. Jedná se tedy o hluboké uvolnění a nezaujatou, průzračnou pozici pozorovatele. Podporuje nadhled a nezaujatost.

V průběhu celého procesu je možné a často velmi vhodné zapojovat další přístupy, které mohou být pro proces velmi nápomocné. Například po uvolnění strachu ze vztahů může poradenství a koučink napomoci budování nových, zdravějších strategií jak fungovat ve vztazích novým, zdravějším způsobem.

Tyto přístupy lze zapojit krátce v rámci sezení Neurofedbacku, nebo jim lze věnovat celá jednotlivá sezení vkládaná mezi trénink Neurofeedbacku, dle vzájemné dohody.

V průběhu tréninku průběžně sledujeme a vyhodnocujeme, jak se posouvají témata, která si klient zadal jako svůj cíl.

Po 20 sezeních Neurofeedbacku již často u klienta dojde k většímu posunu, někdy ke kompletnímu vyřešení tématu. Obecně trénink vyžaduje 20 až 40 sezení pro naplnění cíle. Záleží na rozsahu zakázky a síle řešených překážek. Elektronický test QIKtest nám pomáhá ověřit výsledky objektivním způsobem.

U větších obtíží může trénink trvat i podstatně déle. Jedná se často o následky výrazného raného traumatu, tedy například výrazné úzkostné poruchy, deprese, poruchy citové vazby atd. Tyto obtíže se řeší dlouhodoběji v jakékoliv terapii.

Po vyhodnocení dosažení cíle může následovat navržení dalších možností rozvoje, doporučení k jinému odborníkovi nebo ukončení tréninku. Vše dle potřeb a chuti klienta.

Efekt Neurofeedback tréninku je po 20 sezeních již trvalý. Proces lidského růstu je nicméně prakticky neomezený. Pokud má klient chuť vrátit se a podpořit dále již vybudované schopnosti, nebo se rozvíjet v oblasti nové, rádi ho opět uvítáme.